Jag bjöd in Mitt i att komma med. Och de kom!

Jag har bjudit in politiker och människor inom olika professioner, då jag vill påverka så att vi faktiskt ska kunna få ett NaR, natur på recept genom vården. Och jag brukar uppmana människor att be sin behandlare om just det. Jag som har haft vandringar i flera år, vet att vissa kvinnor inte gärna går ut ensam i skogen. Det känns inte alltid tryggt. Så ska det väl inte vara! Dessutom så är det inte alltid lätt att uppleva skogen, om man vistas i den under samtal med vänner. Man kanske går och pratar med varandra och missar allt som går att upptäcka. Jag vet själv av erfarenhet att det inte alltid varit lätt att gå i skogen med en vän. Jag upplevde en tid att jag var ett par öron som fick höra om en massa problem som jag aldrig önskade höra om. Att vara ett par öron för andra har jag upplevt hela livet. Och jag vill kanske inte alltid lyssna på det sättet. Jag är ingen terapeut. Det här med att känna in varandra tycker jag är viktigt.

Hur vill jag ha det i mitt liv. Hur vill jag lyssna på andra. Hur vill jag att andra lyssnar på mig. Det fick mig att faktiskt starta skogsbadsgruppen. Jag ville gå i tystnad. Jag ville höra skogen när jag gick i den. Och jag ville prata med andra om hur de upplever skogen. Jag ville reflektera med andra, om naturen. Och om livet. Hur det kan vara. Och hur man kanske ska säga nej ibland. Säger man nej. Kan man säga nej. Och hur kan man öva. Hur säger man stopp till någon i ens omgivning som alltid tar plats och saknar insikt. Det var samtal som jag ville intitera. Liksom hur kan man ta hand om sig. Vilka verktyg behöver man skaffa sig. Och vilka verktyg har man att tillgå. 

Eftersom jag har lyssnat på skogen i åratal valde jag att testa att bjuda in en grupp, då jag behövde människor omkring mig under början av pandemin. Och jag kommer fortsätta guida andra i naturen, så länge det kommer människor. Det här är det bästa jag vet. Tänk om det kunde finnas en grupp i varje kommun. Eller i varje närliggande skog till boende. 

Jag bjöd in reporter Maria att komma med på ett skogsbad och hon kom, tillsammans med fotograf Mikael. Vill du läsa artikeln?

Från Mitt i Täby december 2020.