Vill du få övningar i mindfulness och få en egen stund med andra i naturen?

Anmäl dig till jessica@mindfulnatur.se

En gång i tiden fick jag medicin för depression.

Jag hade önskat att mitt unga 22 åriga jag hade blivit ordinerad fysisk aktivitet på recept och mindfulness i naturen.

Särskilt då jag hade varit fysiskt aktiv under barndomen och ungdomen och fram till mitt 22 åriga liv, då jag plötsligt blev med en hel del övertidsarbete. 

Sedan många år har jag en god hälsa.

Jag har en stor insikt i hur jag ska förebygga stressrelaterad ohälsa. 

Jag prövade påverka hälsovården i Region Stockholm under året 2015 utan resultat. 

Jag ville att det skulle finnas en promenadgrupp inom primärvården, för alla typer av ohälsa. 

Jag är oerhört tacksam till hur jag själv satte min egna hälsa före allt. Precis allt. 

Under en tid då jag önskat att jag hade haft möjlighet att fira fler vänner som gifte sig och fick barn.

Jag valde med stor omsorg att vara delaktig utifrån min dagsform.

Idag känner jag mig som 25 år igen och min pojkvän upplever att jag har en enorm energi.

Jag har nog alltid haft mycket energi, men ibland så blir man blockerad på olika sätt.

Både av yttre faktorer. 

Men också avsaknad av insikt. 

Jag saknade insikt hur jag själv fungerade i yngre år.

Jag behövde lära mig. Vilka mina behov var. 

Idag lyssnar jag alltid till mina behov. 

Och jag behövde lära mig att prioritera och sortera. 

Och planera. Och skapa en hållbar struktur.

Idag vet jag hur jag ska fokusera.

Och jag vet när jag ska säga STOPP.

Jag har lärt mig mycket som jag inte kunde tidigare. 

En sak vet jag säkert.

Om den svenska sjukvården.

Det kommer att dröja innan människor får mindfulness som en förebyggande aktivitet. 

Jag har varit engagerad i frågan sedan 2014. 

Och jag har släppt taget om just den frågan.

Istället väljer jag att öppna upp denna aktivitet för alla, som är nyfikna. 

Och för de som kan ta sig till Djurgården.

Under 2023 guidar jag i mindfulnesspromenader på Djurgården. 

Den andra söndagen varje månad.

Vi träffas 10.00 och brukar avrunda ca 12.00. 

Fram till mars april går vi in på ett fik efter ca 1 h.

Då det är kallt ute. 

Framåt våren och sommaren är intentionen att vi tar med oss termos med det var och en vill fika.

Och kanske slår vi oss ner vid ett träd.

För mer info, läs mer under de andra rubrikerna!

Du är varmt välkommen till din egen stund med andra, i naturen. 

Naturen har varit min plats för medveten återhämtning sedan början av 2000. 

Det är där jag tar hand om mig själv.

Och därför bjuder jag in andra dit. 

För jag tror på att dela erfarenheter. 

Med andra. 

Som den sociala varelse jag är. 

Ha en fin dag!

Och var snäll med dig själv!