Anmälan krävs numera, till jessica@mindfulnatur.se

Nu behövs en anmälan för att delta på denna aktivitet. 

Förr hade jag en stående tid och var alltid på plats. Men livet förändras och söndagarna blev dyrbara.

Som tiden och livet är. Dyrbart. 

Allt gott, 

Jessica