Verksamhetsidé

Vi ska vara det bästa konkurrerande alternativet för våra medlemmar och för en intresserad allmänhet samt för företag och organisationer inom de naturområden där vi verkar vad beträffar mindfulnessturer i naturen och andra upplevelsebaserade friluftsaktiviteter året runt.