Välkommen till vårt träningsprogram
i mindfulness i vår vackra natur!

Hem

Vårt program

Bakgrund

Inspelade övningar

sex vardagsövningar

Förslag till uppläggning