Ledamot:

 

Denna sida är uppdaterad 2018-06-03 med nya bilder och text.

MindfulNatur
-ideell förening

Styrelse

 Styrelsen består av ordförande, som väljs för ett år i sänder, och ytterligare minst fem ledamöter, som väljs för två år på så sätt att hälften blir föremål för val varje år. Styrelsen må därutöver adjungera ledamöter för speciella uppgifter.

Ordförande:


Bengt Rundquist
Saltsjöstigen 4, 184 94 Åkersberga
0708-390701
e-post: bengt@runduist.nu

.

Ledamot:

 

Irja Nordin

Ledamot:

 

Jessica Lindholm
Ledamot:

Maria Wikland

Ledamot:

 

Noomi Forsberg

Ledamot:

Veronika Winkler

Denna sida är undersida till www.mindfulnatur.se