Välkommen till Bengts träningsprogram i mindfulness
Smaka på ett föremål i naturen

 

5. Smaka på ett föremål i naturen

Välj ut en växt som du vill smaka på. Det kan t ex vara klöver, maskros, målla, björkblad eller ormbunke. Ta ett blad av växten för att smaka på.

Förslag till intention: Min intention är att vara medveten om vilka olika smaker som kan finnas i naturen.

Alternativt förslag: Min intention är att vara medveten om var jag har min uppmärksamhet och hur jag kan rikta den igen.

• För försiktigt in bladet mellan dina läppar. Vad känner du? För det
sedan in mellan dina tänder. Börja inte tugga än. Bit en gång i bladet.
Känn smaken som frigörs.
• Bit ett par gånger i bladet. Känn efter hur det smakar, hur det känns i
din mun, vilken form, vilken yta, vilken temperatur har det?
• Undersök bladet genom att känna på det med tungan. Hur smakar det
nu? Känner du någon skillnad mot tidigare?
• Bit försiktigt i bladet och börja långsamt att tugga. Lägg märke till hur
det känns, strukturen, tuggmotståndet och eftersmaken.
• Om du märker att dina tankar har vandrat iväg kom tillbaka till upple-
velsen av att långsamt tugga på bladet i din mun.
• Svälj nu det tuggade bladet och följ det tills du inte längre kan känna
något av det i din mun.
• Känner du någon eftersmak sedan du svalt bladet?

 

Uppdaterad 2013-10-09