Litteratur om Natur och hälsa

Lugn av naturen
av Åsa och Mats Ottosson
INBUNDEN Votum & Gullers förlag
Lever du stressigt till vardags? Längtar du efter att bli mer närvarande i ditt eget liv? Vill du hitta fokus och existentiellt fotfäste?
I Lugn av naturen berättar författarna Åsa och Mats Ottosson om varför naturvistelser hjälper mot stress, vad mindfulness har med natur att göra och hur kropp och sinne påverkas av fågelsång, vindsus och grönska. Du möter personer som använder naturen för att hålla balansen i vardagen och får veta hur vetenskapen förklarar att det fungerar. Dessutom finns enkla övningar för egen avslappnings- och sinnesträning i flera av kapitlen. Boken är rikt illustrerad av fotografen Roine Magnusson. Bilderna fungerar som gläntor i boken där man kan stanna och vila en stund.

Trädgårdsterapi
av Patrik Grahn och Åsa Ottosson
INBUNDEN Bokförlaget Bonnier Existens
Vägen tillbaka till livet efter ett utmattningssyndrom kan vara lång och svår. Men genom Alnarpsmetoden - en trädgårdsterapibehandling med världsrykte - har många drabbade lyckats erövra sina liv igen, och på 12 veckor kommit tillbaka till arbetsträning, studier eller arbete.
Naturupplevelser och hälsa
av Johan Ottosson, Susanna Lundqvist och Lena Johnson
HÄFTAD A4. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)

Grön entreprenör. Naturupplevelse och hälsa - forskningen visar vägen är namnet på en ny bok som vill ge omslag inspiration och kunskap. De 15 kapitlen är skrivna av både forskare och entreprenörer. Här finns såväl teori som en mängd praktiska erfarenheter och tips för hur entreprenörer kan utveckla en verksamhet inom fältet "naturupplevelse och hälsa". Boken ges ut av SLU/Alnarp.
Skogens sociala värden
av Susanna Lundquist (red) och Lena Johnson (red)
Häftad A4. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
"Skogens sociala värden – forskningen visar vägen" är en bok som vill inspirera och ge kunskap till de som vill vara med och utveckla landsbygden. Intresset för upplevelser i skog och mark har ökat de senaste åren. Boken tar bland annat upp den senaste forskningen inom skog och hälsa, skötsel av skog för ökat upplevelsevärde, skogens estetiska värden samt naturturism - en växande bransch. I boken delar forskare och entreprenörer med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Naturkraft : om naturens lugnande, stärkande och läkande effekter
av Mats Ottosson, Åsa Ottosson
INBUNDEN, Wahlström & Widstrand

Naturen är världens skönaste terapisoffa och världens vackraste retreatrum. Den har en förmåga att skänka kraft och lugn som människor i alla tider haft nytta av. Det kan vara i skogen, i fjällen eller parken utanför husknuten. Där erbjuds stresshantering och smärtbehandling. Där finns terapi som är helt gratis, som inte behöver tidsbokas i förväg och utan andra biverkningar än myggbett.
Det finns gott om vetenskapliga undersökningar som visar att naturen har lugnande, stärkande och läkande effekter. Ändå ligger tonvikten på helt andra saker när man ska ta sig an människors själsliga och kroppsliga krämpor. Varför är det så?
Åsa och Mats Ottosson möter i boken Naturkraft terapeuter, läkare och människor som i sin vardag använder naturen som kraftkälla. Tillsammans ger de den knuff vi alla behöver för att ta oss ut i skogen, upp på fjället ...
Sinnenas trädgård - ett rum för hälsa och livskvalitet
av Yvonne Westerberg
INBUNDEN, Ica bokförlag
Finns det ett samband mellan det stora trädgårdsintresset och kraven som alltfler säger sig uppleva? Kan trädgården vara en motpol till dagens stressade tillvaro? Ja sannolikt, för naturens och trädgårdens väsen påminner oss om det kontinuerliga, begripliga och tålmodiga - just det som ter sig så fjärran i ett hektiskt liv. Boken handlar förutom om trädgården i sig lika mycket om mötet med naturen och hur vi påverkas av den. Om värdet av skogspromenaden, stunden på balkongen, utsikten från fönstret och pysslandet i den egna täppan - det som får oss att känna glädje i att få ta del och erövra en liten bit natur.
Uppdaterad 2014-04-30