Välkommen till Bengts träningsprogram i mindfulness
Känn på några föremål med handens hud

 

2. Känn på några föremål med handens hud
Beröringen av mjuka och hårda föremål mot huden blir ett naturligt tillfälle för en stunds känslomässig iakttagelse och medveten närvaro. Välj några lämpliga föremål t ex en stubbe, några olika trädstammar eller en sten med mossa på. Känn på föremålet med både insidan och utsidan av handen. Slut gärna ögonen.

Förslag till intention: Min intention är att vara medveten om beröringen av min hud.

Alternativt förslag: Min intention är att vara medveten om var jag har min uppmärksamhet och hur jag kan rikta den igen.

Välj ut ett av föremålen till att börja med.
• Lägg märke till temperaturen på föremålet. Är det kallt eller varmt. Är det
olika temperaturer på olika ställen på föremålet.
• Lägg hela din uppmärksamhet på huden i händerna när du känner på
föremålets olika delar. Notera, så noga du kan, beröringen av föremålet
mot huden. Vilka delar är hårda och vilka är mjuka.
• Byt till ett nytt föremål och upprepa samma förfarande igen. Lägg märke till eventuella skillnader gentemot det tidigare föremålet.
• Lägg märke till när du inte längre har din uppmärksamhet på föremålet.
• För då varsamt, och utan att döma dig själv, tillbaka din uppmärksamhet till föremålet.


 

Uppdaterad 2017-03-30