Välkommen till Bengts träningsprogram i mindfulness
Lukta på några föremål i naturen

 

4. Lukta på några föremål i naturen

Välj några lämpliga föremål att lukta på beroende på årstid. Det kan vara en blomma, annan växt eller ett intressant föremål, som en multnande träbit eller en bit mossa,

Förslag till intention: Min intention är att vara medveten om vilka olika dofter olika föremål kan ha.

Alternativt förslag: Min intention är att vara medveten om var jag har min uppmärksamhet och hur jag kan rikta den igen.

• Bryt ett av föremålen och lägg det i din hand. Smula sönder det
• Lukta - vilka dofter kan du känna. Andas in doften. Är det en speciell doft? Liknar doften något annat du känt? Andas in doften ordentligt.
• Uppmärksamma om du hittar andra dofter.
• Byt till nästa föremål och genomför doftövningen igen.
• Lägg märke till när du inte längre har din uppmärksamhet på doften.
• För varsamt utan att döma, tillbaka din uppmärksamhet till doften.

 

Uppdaterad 2017-03-30