Välkommen till kursen "Mindfulness i Naturen med skogsbad".Mål för kursen
" Skapa förutsättningar för deltagarna att lägga upp en egen "Sinnenas promenad" hemmavid
" Förbereda deltagarna för att självständigt genomföra egen mindfulnessträning med ledning av Bengt Rundquists handledning på hemsidan "www.mindfulnatur.se"
" Ge deltagarna en fördjupad förståelse för sambandet mellan naturvistelse, mindfulness och hälsa och träna deltagarna i några vanliga mindfulness- och skogsbadsövningar
" Inspirera deltagarna till att vilja fortsätta med mindfulness i naturen som en livsstil.

Uppläggning
Utbildningen är upplagd som en studiecirkel med en träff i veckan med 4 undervisningstimmar under 7 veckor. Som "hemläxa" mellan träffarna ska deltagarna genomföra en mindfulnessövning varje dag och litteraturstudier enligt förslaget nedan på kurslitteratur samt ett projektarbete. Max 7 deltagare.

Innehåll
Träff 1, 2018-04-18 Tema: Introduktion: Mindfulness i Naturen-konceptet och mindfulnessövningen "Andrum".

Träff 2, 2018-04-25 Tema: Naturen som kraftkälla, att fokusera på andningen och mindfulnessövningen "Andningsankaret".

Träff 3, 2018-05-02 Tema: Lugn av naturen, att träna kroppen med långsamma rörelser och mindfulnessövningen "Mindful yoga".

Träff 4, 2018-05-09 Tema: Att delta i en Mindfulnesstur i Naturen, - känn din kropp och mindfulnessövningen "Kroppsskanning".

Träff 5, 2018-05-16 Tema: Att skapa en egen "Sinnenas stig", att hantera dina tankar och känslor och mindfulnessövningen "Sittande meditation".

Träff 6, 2018-05-23 Tema: Japanskt skogsbad med mindfulness. Att bara vara i naturen med öppna sinnen. "Att skogsbada - så här gör du".

Träff 7, 2018-05-30 Tema: Redovisning av det egna projektet, att befästa sin dagliga träning i mindfulness. Dessutom kursutvärdering och kursavslutning med diplomutdelning.

Kurslitteratur
Naturvårdsverket: Naturen som kraftkälla, 2006
Studiefrämjandet: Studiecirkeldokumentet "Lugn av naturen"
Bengt Rundquist: Kompendiet Mindfulnatur
Bengt Rundquist: Kompendiet Hur göra din egen sinnenas stig?
Artiklar om Shinrin-Yoku eller Skogsbad
Hemsidan www.mindfulnatur.se

Mer information och anmälan
Studieförbundet Vuxenskolan