Förslag till uppläggning

Förslag till uppläggning

Vårt förslag är att du följer programmet
under 7 veckor, 6 dagar i veckan för att
därefter fortsätta på egen hand.

Vecka 1: Kan du betrakta som en
introduktionsvecka. Genomför därför "Andrum" och vardagsövningen "Se mot himlen och eller horisonten".

Vecka 2: "Andningsankaret" och "Känn
på ett föremål med handens hud".

Vecka 3: "Kroppsskanning" och "Lyssna
på omgivningens ljud"

Vecka 4: "Sittande meditation" och "Lukta på
ett föremål i naturen".

Vecka 5: "Mindful yoga" och "Smaka på
ett föremål i naturen".

Vecka 6: "Mindful vila" och "Använd alla dina sinnen och ät en måltid under tystnad.

Vecka 7 och framåt: Genomför valfria
övningar enligt det här programmet,
kanske morgon och kväll.

Anvisningar och tips

Generellt för all mindfulnessträning är att vara så uppmärksam som möjligt i nuet på ett icke-dömande sätt, och att känna och respektera kroppens gränser. När uppmärksamheten vandrar iväg till en tanke eller något annat för du den tillbaka till kroppen eller andningen.

Följ därför så långt det är möjligt de olika veckoschemorna. Gör samma inspelade övning och vardagsövning en vecka i taget och kolla förändringen.