Syfte och mål

Föreningens syfte är att värna om och vidareutveckla folkhälsan inom de områden föreningen verkar.
Föreningen vill nå detta syfte bland annat genom:
- att anordna guidade mindfulnesspromenader,
- att öka kunskapen om mindfulnessträningens betydelse för folkhälsan,
- att tillhandahålla guidehandledningar för aktuella sinnesstigar och för de som
deltagit i våra promenader,
- att rekrytera, grund- och vidareutbilda nya och "gamla" mindfulnessguider i naturen".