Hem
 

Om föreningen

Syfte och mål

Verksamhetsidé

Stadgar

Styrelse

Arkiv

Våren 2018 bildades den ideella föreningen "MindfulNatur". Den har sin bakgrund i det kilsamverkansprojekt som drevs av 8 norrortskommuner och Stockholms läns landsting sedan 2006. Det hade arbetsnamnet "Mindfulness i Naturen".

Medlemmar i föreningen är de utbildade "Mindfulness i Naturen- guiderna" samt enskilda personer med intresse för mindfulness i naturen.

Ansökan om medlemskap ställes till MindfulNaturs ordförande Bengt Rundquist, e-post: bengt@rundquist.nu . Ansökan skall innehålla namn, telefon, postadress och e-postadress. Årsavgiften är f.n. 100 kronor och kan sättas in på Plusgiro konto nr 21 48 77-3.

MindfulNatur ger också ut nyhetsbrevet "Mindfulness i Naturen" med jämna mellanrum. Nyhetsbrevett införs på denna hemsida, men distribueras också per e-post till den som anmäler sin e-postadress till bengt@rundquist.nu 

Tipsa mig gärna om nyheter via e-post här
Uppdaterad 2018-06-03