Bakgrund

Mindfulness för bättre hälsa i harmoni med den sköna naturen.
Sverige har en unik lagstiftning med allemansrätt och en stor tillgång till orörd natur. Men ändå minskar våra besök i skogen. Många av oss ser den som en ren kuliss. Men om vi vistas i skog och mark stimuleras alla de sinnen som varit livsavgörande för vår biologiska utveckling och överlevnad som art, och som varit en förutsättning för att vi ska kunna fungera i bästa harmoni med vår omgivning. Därför är det viktigt att vi, både barn och vuxna, återerövrar naturen och utökar vår vistelse där för att våra sinnen inte ska läggas i träda.

När vi är närmare naturen och njuter av den, kommer vi också att förändra våra vanor för att vara i samklang och balans. Vi blir en del av naturen. Och något som vi är en del av, vårdar och värnar vi och tar hand om. Eller hur?

Tidigare levde vi närmare naturen, och
på dess villkor. Idag lever de flesta av oss i en urban stadsmiljö utan tillräcklig naturkontakt och den den möjlighet till sinnesträning som vår natur erbjuder. Vart tog då förmågan att med hjälp av våra fem sinnen njuta av naturen vägen? Lyckligtvis går den att träna upp

Vad kan vi då göra? Ett sätt att erhålla en större naturupplevelse är att förstärka sinnesintrycken genom att träna "Medveten närvaro" eller det vi kallar mindfulness. Hjärnan är en muskel och liksom andra muskler behöver den regelbunden träning. Generellt för all mindfulnessträning är att vara här och nu, släppa det som hänt och vad som är på gång, och att känna och acceptera sina tankar, sina känslor och kroppens olika förnimmelser. Andningen ägnas också stor uppmärksamhet. Med hjälp av olika meditationsövningar tränas alla sinnen till en hög sinnesnärvaro. Det är lättare att bli "härvarande" d v s mentalt närvarande ute i naturen än inomhus eftersom alla sinnen stimuleras på ett mer aktivt sätt i den mer omväxlande omgivningen.